Historisch vooronderzoek

In deze fase ligt de focus op het verzamelen van zoveel mogelijk oorlogsgerelateerde gegevens om te beoordelen en te analyseren of het onderzoeksgebied verdacht is en – zo ja, welk type explosieven aanwezig zou kunnen zijn.

NjordIC heeft uitstekende bronnen en contacten in/met de relevante archieven, d.w.z. het Nationaal Archief (Londen), Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg), Het Nationaal Archief (Washington) en nog veel meer lokale archieven en lokale historici. Alle relevante gegevens zullen worden onderzocht en geanalyseerd om bovengenoemde vragen te beantwoorden en om de Klant te adviseren over eventuele vervolgacties (indien nodig).

I need advice!

NIEUWSGIERIG NAAR ONZE
PROJECTEN?