Projectgebonden risicoanalyse

Een projectgebonden risicoanalyse is van cruciaal belang om te beoordelen of naoorlogse activiteiten hebben geleid tot een andere kijk op de potentiële risico’s in het onderzoeksgebied. NjordIC zal ook de zoekdiepte beoordelen en een goed beeld geven van mogelijke mitigerende maatregelen door de meest pragmatische weg voorwaarts te definiëren. Dit kan alleen worden gedaan wanneer een grondige kennis van het project aanwezig is. Hierbij worden factoren als morphologie, stroming, non-mobile reference layer etc. etc. worden beoordeeld een meegenomen in de allesomvattende analyse.

I need advice!

NIEUWSGIERIG NAAR ONZE
PROJECTEN?